);

Dinsdag 24 augustus 2021

De Sint-Norbertusgilde van Tongerlo maakte haar groepsportret op het binnenplein van de abdij. De gilde ontstond in 1630 als een kolveniersgilde – een schuttersgilde – die zo nodig kon opgeroepen worden ter bescherming van de bewoners in of rond de abdij. Ook vandaag houdt men nog schietingen of beoefent men gildedansen.