);

Zondag 15 augustus 2021

Op het hoogfeest van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming konden we na twee jaar onderbreking weer de liturgie vieren met talrijke gelovigen die van heinde en ver naar de abdij kwamen. Aansluitend hielden we een receptie op het binnenplein samen met onze kerkgangers terwijl de koninklijke fanfare Sint-Cecilia muzikaal begeleidde.