);

Maandag 10 mei 2021

Een nieuw onthaal- en ontsluitingsplan voor de abdij

De noodzaak om onze permanente tentoonstelling in de Tiendschuur te vernieuwen was de aanzet om te werken aan een ruimer en coherent onthaal- en ontsluitingsplan voor de gehele abdijsite.

Het studiebureau Karvansera – gespecialiseerd in erfgoed en toeristische ontsluiting – werd geëngageerd om ons te begeleiden. In Kapittel- vertrouwd met religieus erfgoed – vonden we een bijkomende partner. Een dankbare expertise vonden we ook bij Toerisme Kempen. Prinsheerlijk Platteland de Merode bood financiële ondersteuning.

Samen begonnen we aan een intens traject van studie en denkwerk. Ook met enkele plaatsbezoeken probeerden we onze ideeën vorm te geven. Na ruim een jaar met geregelde werksessie (corona zorgde wat voor vertraging) kon Karvansera haar studie voorleggen voor een onthaal- en ontsluitingsplan voor de abdij. Aan de hand van dit document kunnen we nu verder aan de slag.

Concrete projecten zitten nu in de pipeline:

  • de restauratie en herlocatie van het Laatste Avondmaal met een historische, artistieke en catechetische toelichting in de Tiendschuur
  • de aanpassing van de permanente tentoonstelling in de Tiendschuur met modern presentatiemateriaal
  • afwerking van een nieuw sanitair voor bezoekers
  • aanbieden van laadpunten voor elektrische fietsen en wagens
  • het gastenkwartier