);

Dinsdag 8 juni 2021

Deze week gaan de landschapswerken om en rond de abdij van start. Deze werken kaderen in het laatste landinrichtingsplan van de Vlaamse Landmaatschappij voor het de Merodegebied. De meest in het oog springende ingrepen zijn de werken aan de vesten rondom de abdij waar twee dammen zullen worden geplaatst en de oevers met schanskorven verstevigd zullen worden. Ook aan d e Lourdesgrot krijgt de omgeving een opfrisbeurt met een nieuw hek en nieuwe banken. Ter hoogte van de parking zal ook het laatst stukje vest doorgetrokken worden. In het bos aan de noordzijde van de abdij zullen een aantal paden hersteld of bijgemaakt worden.

De werken begonnen met het omkappen van drie zieke en stervende beukenbomen. Sommige passanten vonden het spijtig dat ze moesten verdwijnen of begrepen niet goed waarom ze dienden omgehakt te worden. Maar gezien de bomen op sterven na dood waren en er reeds grote en dorre takken uit de kruin vielen moest ook rekening gehouden worden met de veiligheid van wandelaars en fietsers. Op termijn zullen de beukenbomen vervangen worden door 6 lindebomen waardoor de reeds bestaande dreef voorbij de Lourdesgrot een verlenging zal krijgen.

Voor de bomen werden omgehakt werd eerst de kruin gesnoeid tot aan de stam.

Als eerstvolgende stap wordt de Oevelsedreefloop aangepakt ten westen van de abdij. Het water water wordt afgelaten zodat de loop zoveel mogelijk droog komt te staan. Het slib wordt uitgegraven en afgevoerd. De oevers worden rechtgetrokken en de grond voorlopig gestockeerd om later hergebruikt te worden.

Voorbij de brug ter hoogte van de hoektoren Den Herman wordt een waterbekken voorzien met een bijkomende meander. Later komt hier ook een dam die het water rond de abdij moet leiden. Bij grote watertoevloed, bv. na hevige of langdurige waterval, kan het water een tijd in dit bekken opgehouden of opgevangen worden waarna het langzaam afgegeven kan worden aan de vesten.

Terwijl het zuidelijke stuk van de Oevelsedreefloop verder uitgebaggerd wordt is men in het noordelijke gedeelte begonnen met het heien van palen die de schanskorven moeten stutten. De korven zelf worden ook al klaargelegd zodat ze met stenen opgevuld kunnen worden.

Intussen is een tweede ploeg al begonnen met het droogleggen, het uitbaggeren en recht graven van de noordelijke vest.