);

Zaterdag 1 mei 2021

Opening van de tentoonstelling ‘De heiligen ons voorgegaan …’
900 jaar norbertijnenorde …. dat vertegenwoordigt niet alleen 9 eeuwen boeiende geschiedenis maar ook een menigte van norbertijnen en norbertinessen die een Godgewijd leven hebben willen leiden. Sommigen onder hen deden dat op een uitmuntende wijze en hebben zich op een of andere manier daarin onderscheiden. Het zijn de heiligen die ons voorgegaan zijn in het norbertijnse kloosterleven. Er waren abten bij en priorinnen, bisschoppen en eenvoudige kloosterlingen, zielzorgers en ziekenzorgers, en zelfs ook martelaren. De orde heeft hun gedachtenis geëerd en blijvend bewaard, in de liturgie zowel als in de kunst. In deze tentoonstelling kan je met hen kennismaken. Wie ze waren en wat ze deden werd kunstig uitgebeeld met hamer en beitel in houtsnijwerk, of met naald en draad op een koorkap of kazuifel. Je kan deze hen komen ontdekken op een kelk, een schilderij, gravures en prenten, een beeld … De tentoongestelde kunstige en liturgische objecten zijn alle afkomstig uit het eigen patrimonium van de abdij van Tongerlo en zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van het da Vincimuseum.