);

Zondag 7 februari 2021

De eerste sneeuw van het jaar levert zoals gewoonlijk mooie winterbeelden op. Door de sneeuw baadt de abdij in een bijzonder licht en een atmosfeer van stilte.

Door de reflectie in de sneeuw baadt onze pandgang in een bijzonder licht.