);

Wie zijn wij?

Onze stichting

De gemeenschap “Zaden van het Woord” is een katholieke gemeenschap die in 2004 werd gesticht door het echtpaar diaken Georges Bonneval en zijn echtgenote Marie-Josette, op vraag van de Braziliaanse aartsbisschop Mgr. Alberto Taveira Corrêa (Palmas – Brazilië). Een jaar later werd ze officieel erkend als een private vereniging van gelovigen.

De gemeenschap is samengesteld uit leden met verschillende levensstaten: alleenstaanden, gehuwden en gezinnen, Godgewijden, priesters … De leden van de gemeenschap stellen hun leven volledig in dienst van de evangelisatie. missie, ten bate van het leven van de wereld.

Gedreven door de uitstorting van de Heilige Geest beleeft eenieder een nieuw Pinksteren in zijn of haar leven. Hierin ligt de oorsprong ligt van vele van onze roepingsgeschiedenissen, zowel persoonlijk als van onze gemeenschappen. De Heilige Geest en het Woord van God zijn de principes die onze roeping leiden en verlevendigen.

Onze aanwezigheid in de wereld

De gemeenschap kent intussen een wereldwijde verspreiding en heeft huizen in Brazilië (13 huizen), Portugal (2 huizen), België (2 huizen), Mozambique, Kameroen en Canada (2huizen).

In maart 2011 is een kleine groep missionarissen zich in Hasselt komen vestigen op vraag van Monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, om mee te helpen aan de nieuwe evangelisatie. In oktober 2015 is de gemeenschap verhuisd naar Tongeren om er zich te vestigen in het Clarissenklooster. Op 8 december 2018 kreeg een tweede gemeenschap onderdak in de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo.

Ons charisma

De gemeenschap “Zaden van het Woord” is zowel een contemplatieve als een missionaire gemeenschap die zich toespitst op de verkondiging van de Blijde Boodschap van Verlossing aan deze wereld. Want “niemand kan een ware getuige zijn als men niet voorafgaand heeft nagedacht over het mysterie dat men gaat verkondigen.” (Levensboek 13.5).

Het contemplatieve karakter van de gemeenschap komt tot uiting in de dagelijkse relatie met de Heer door de dagelijkse ervaring van het getijdengebed, de eucharistische aanbidding, de Lectio Divina, de heilige mis en persoonlijk gebed.

Onze vijf pijlers zijn:

  • Leven van gebed
  • Gods Woord en vorming
  • Broederlijk leven (kerkelijk en missionair)
  • De Maagd Maria
  • De armen (missie)

Het missionaire karakter van de gemeenschap kan als volgt op tweeledige manier uitgedrukt worden:

  • op een toegankelijke manier Gods Woord verkondigen
  • de “zaden van het Woord”, die in de harten en de levens van de mensen verborgen liggen, proberen op te sporen naar waarde te schatten.

“Door de genade van de Heilige Geest is de roeping van de gemeenschap gericht op Christus, het Woord van God, het vleesgeworden Woord, voor het leven en de redding van de wereld.” (Levensboek 10.5)

Onze stichters

Na de ontdekking en genezing van een zich snel uitbreidende kanker op 23-jarige leeftijd, werd Georges geleid om de Levende Christus en zijn Kerk te ontmoeten, vooral door de hartstochtelijke ontdekking van Paulus’ geschriften. Sindsdien heeft hij – met Marie-Josette – zijn hele leven gewijd aan de nieuwe evangelisatie.

Georges en Marie-Josette Bonneval zijn intussen 50 jaar getrouwd. Het was door hun Ja-woord dat zij aan God gaven dat de Heilige Geest vrije toegang had om het charisma in hun hart op te wekken en zo vruchtbaar te zijn en de ouders te worden van een grote spirituele familie: de Gemeenschap Zaden van het Woord.

Georges oefent zijn diaconale bediening uit binnen de gemeenschap en, samen met Marie, “verkondigt hij het woord” onder het discrete gezag van de Heilige Geest.