);

Ons vormingsprogramma

De activiteiten van onze gemeenschap

Elk huis, waar ook ter wereld, probeert het charisma van onze gemeenschap concreet te beleven. In België proberen we dat vooral te doen door activiteiten die een bijdrage leveren aan een nieuwe evangelisatie:

  • door het ontvangen van mensen voor gebedsmomenten, retraites, bezinningsdagen of stille dagen, individueel of in groep
  • door het aanbieden van geestelijke begeleiding voor individuele personen
  • door het onthaal van gasten in het gastenkwartier van de abdij van Tongerlo
  • gevolg gevend aan de oproep van Paus Franciscus door ook buitenshuis mensen te ontmoeten: het bezoeken van zieken of bejaarden, werken met de armen …
  • door het aanbieden van ondersteuning in de voorbereiding op de Eerste Communie en het H. Vormsel
  • door het begeleiden van gebedsgroepen en scholen
  • de gemeenschap is ook steeds bereid om zichzelf en haar charisma voor te stellen, over een bepaald thema te komen spreken of voor sacrale dans.
  • het is ook mogelijk om samen met de gemeenschap parochiale missies te organiseren

Bezinningsdag 17 september 2022

Op 17 september organiseren we opnieuw een bezinningsdag met als thema “Heer, leer ons bidden!” (Lc 11,1) gepredikt door E.H. Karel D’Huys. 

Wij verwachten u zeker met veel vreugde vanaf 9u15!

Voor deze bezinningsdag is voorafgaande inschrijving nodig. Wij vragen voor deze hele dag (conferentie… maaltijd… animatie…) graag uw vrije, milde bijdrage.

Hierbij vindt u het dagprogramma:

9u30: lauden
10u15: eerste conferentie
11u30: eucharistieviering
12u30: warme maaltijd (Bedankt om ons te informeren of u last hebt van allergie en/of niet deelneemt aan het middagmaal)
14u00: stille aanbidding
15u00: tweede conferentie
16u00: vieruurtje

wel thuis
Voor diegenen die dat willen kan u ook deelnemen aan de vespers om 18u.

U kan contact met ons opnemen om meer info te krijgen over het programma.