);

Ons vormingsprogramma

De activiteiten van onze gemeenschap

Elk huis, waar ook ter wereld, probeert het charisma van onze gemeenschap concreet te beleven. In België proberen we dat vooral te doen door activiteiten die een bijdrage leveren aan een nieuwe evangelisatie:

  • door het ontvangen van mensen voor gebedsmomenten, retraites, bezinningsdagen of stille dagen, individueel of in groep
  • door het aanbieden van geestelijke begeleiding voor individuele personen
  • door het onthaal van gasten in het gastenkwartier van de abdij van Tongerlo
  • gevolg gevend aan de oproep van Paus Franciscus door ook buitenshuis mensen te ontmoeten: het bezoeken van zieken of bejaarden, werken met de armen …
  • door het aanbieden van ondersteuning in de voorbereiding op de Eerste Communie en het H. Vormsel
  • door het begeleiden van gebedsgroepen en scholen
  • de gemeenschap is ook steeds bereid om zichzelf en haar charisma voor te stellen, over een bepaald thema te komen spreken of voor sacrale dans.
  • het is ook mogelijk om samen met de gemeenschap parochiale missies te organiseren

Wenst u op ons een beroep te doen? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen!

Zondag 24 oktober 2021
Eucharistische Aanbidding en Lofprijzing

Vol van vreugde willen we u uitnodigen om de Heer te aanbidden en Hem te loven op 24 oktober in de abdijkerk van Tongerlo.
De abdijgemeenschap van Tongerlo en de Gemeenschap Zaden van het Woord organiseren een namiddag met Eucharistische Aanbidding (van 14.30u tot 15.30u) en een gebedsmoment met lofprijzing en zang (van 15.30u tot 16.30u).

“Het is goed God te loven, alle lof komt Hem toe.” (Ps 147A, 1)

Zaai dit “goede nieuws” tussen uw familie, vrienden en kennissen!!!
Indien u vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.

Zondag 17 oktober 2022
Missiedag

“Christus neemt niets weg, Hij geeft alles. 
Wie zich aan Hem geeft krijgt het honderdvoudige terug”. 
(cf. Paus Emeritus Benedictus XVI
)

In de vreugde om gedurende 10 jaar in Vlaanderen te leven als missionaire gemeenschap, willen we de missiemaand vieren door een ”opendeurdag” aan te bieden om samen de schoonheid van de missionaire roeping te vieren.
Een dag vol dankzegging met de mogelijkheid om deel te nemen aan de liturgie van de norbertijnen (Heilige Mis, Eucharistische Aanbidding en Vespers). 
Met getuigenissen van de missionarissen en afbeeldingen van de verschillende missies, verspreid over verschillende landen, en om u het charisma van de Zaden van het Woord te laten kennen.
U bent van harte uitgenodigd om op deze dag aanwezig te zijn, waarbij u ook de kans krijgt om onze missies te steunen door een lekker stuk taart en cakes te kopen, vergezeld van een drankje, waarvan u kunt genieten terwijl u door een van ons wordt ontvangen.
Aarzel niet om uw familie en vrienden uit te nodigen voor dit gezellig samenzijn dat zal plaatsvinden op zondag 17 oktober 2021 van 10u30 met de H. Mis tot 19 uur.
Lokaal: In de vesperzaal van abdij Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo 

Inschrijvingen:  https://forms.gle/ZphgcgAwfvxGnkqx8

Opgelet: Er zal geen middagmaal zijn. Maar je mag je picknick  meebrengen en je  kunt cakes en taarten bij ons kopen.