);

Ons vormingsprogramma

De activiteiten van onze gemeenschap

Elk huis, waar ook ter wereld, probeert het charisma van onze gemeenschap concreet te beleven. In België proberen we dat vooral te doen door activiteiten die een bijdrage leveren aan een nieuwe evangelisatie:

  • door het ontvangen van mensen voor gebedsmomenten, retraites, bezinningsdagen of stille dagen, individueel of in groep
  • door het aanbieden van geestelijke begeleiding voor individuele personen
  • door het onthaal van gasten in het gastenkwartier van de abdij van Tongerlo
  • gevolg gevend aan de oproep van Paus Franciscus door ook buitenshuis mensen te ontmoeten: het bezoeken van zieken of bejaarden, werken met de armen …
  • door het aanbieden van ondersteuning in de voorbereiding op de Eerste Communie en het H. Vormsel
  • door het begeleiden van gebedsgroepen en scholen
  • de gemeenschap is ook steeds bereid om zichzelf en haar charisma voor te stellen, over een bepaald thema te komen spreken of voor sacrale dans.
  • het is ook mogelijk om samen met de gemeenschap parochiale missies te organiseren

Wenst u op ons een beroep te doen? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen!

Zondag 24 oktober 2021
Eucharistische Aanbidding en Lofprijzing

Vol van vreugde willen we u uitnodigen om de Heer te aanbidden en Hem te loven op 24 oktober in de abdijkerk van Tongerlo.
De abdijgemeenschap van Tongerlo en de Gemeenschap Zaden van het Woord organiseren een namiddag met Eucharistische Aanbidding (van 14.30u tot 15.30u) en een gebedsmoment met lofprijzing en zang (van 15.30u tot 16.30u).

“Het is goed God te loven, alle lof komt Hem toe.” (Ps 147A, 1)

Zaai dit “goede nieuws” tussen uw familie, vrienden en kennissen!!!
Indien u vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.

Zondag 30 oktober 2021
Sabbatical Day voor jongeren

Wij willen je graag uitnodigen voor onze volgende activiteit, speciaal voor jongeren zoals jij! Op 30 oktober 2021, organiseert onze gemeenschap Zaden van het Woord een “Sabbatical Day”! Wat is dat “Sabbatical Day”? Wat gaan wij doen die dag? Waar zal het allemaal doorgaan?
Wacht even …, wij zullen je alles vertellen!

Deze dag zal doorgaan in onze gemeenschap, Clarastraat 1, 3700 Tongeren.
Die dag, zullen wij samen enkele gebedsmomenten beleven: Lauden, Eucharistieviering, Eucharistische Aanbidding… Wij zullen ook samen werken, samen eten, samen een conferentie volgen enzovoort… Het zal zeker een boeiende dag worden!
Wij zullen voor degenen die het wensen, ook een korte tijd vrijmaken om samen te bidden, geestelijke begeleiding aanbieden.

Ben je geïnteresseerd? Contacteer ons dan zeker!

Zondag 30 oktober 2021
Mariale bezinningsdag

De Gemeenschap Zaden van het Woord nodigt u graag uit voor onze volgende bezinningsdag op 13 november in Tongeren.
Met als thema “Maria, de zachte kracht van een moeder” willen we ons geloof en ons levensgebed verdiepen naar het voorbeeld van de Maagd Maria.
De spreker  is de E. H.  Ere-Deken Rik Palmans van Tongeren.

Hierbij vindt u een voorbeeld van het dagprogramma:

9u30: lauden in onze kerk
10u15: eerste conferentie
11u30: eucharistieviering in onze kerk
12u30: warme maaltijd (Wij danken u ons te informeren of u last hebt van een of andere allergie)
14u30: stille aanbidding
15u30: tweede conferentie
16u30: einde van de bezinningsdag met koffie en taart
18u tot 19u: vespers van de Verrijzenis (voor diegenen die dat willen en kunnen)

Voor de deelname aan de ganse dag vragen we een vrije bijdrage:
(Om u een idee te geven van uw vrije bijdrage, stellen we 25 € voor).
Bankrekening: BE02 0017 5465 6440
Mededeling: Uw naam + 13 november

Als u meer informatie van de activiteit wil ontvangen, aarzel u niet om gerust uw vragen door te sturen via e-mail of whatsApp. 
U bent zeker van harte welkom!