);

Ons vormingsprogramma

De activiteiten van onze gemeenschap

Elk huis, waar ook ter wereld, probeert het charisma van onze gemeenschap concreet te beleven. In België proberen we dat vooral te doen door activiteiten die een bijdrage leveren aan een nieuwe evangelisatie:

 • door het ontvangen van mensen voor gebedsmomenten, retraites, bezinningsdagen of stille dagen, individueel of in groep
 • door het aanbieden van geestelijke begeleiding voor individuele personen
 • door het onthaal van gasten in het gastenkwartier van de abdij van Tongerlo
 • gevolg gevend aan de oproep van Paus Franciscus door ook buitenshuis mensen te ontmoeten: het bezoeken van zieken of bejaarden, werken met de armen …
 • door het aanbieden van ondersteuning in de voorbereiding op de Eerste Communie en het H. Vormsel
 • door het begeleiden van gebedsgroepen en scholen
 • de gemeenschap is ook steeds bereid om zichzelf en haar charisma voor te stellen, over een bepaald thema te komen spreken of voor sacrale dans.
 • het is ook mogelijk om samen met de gemeenschap parochiale missies te organiseren

Wenst u op ons een beroep te doen? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen!

Onze activiteiten voor 2021

Onze gemeenschap Zaden van het Woord organiseert van 1 tot 4 april een online  Paasretraite rond het thema “Van de dood naar het leven!”.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag zullen wij de volgende gebedsmomenten als video aanbieden:

 • Getijdengebed met psalmen, Bijbelse lezingen en lezingen van de kerkvaders
 • Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag sturen we u een onderricht om deze dagen intenser te beleven
 • Lectio Divina met de liturgie van de dag
 • Op de Paaszondag vieren we samen de Verrijzenis van de Heer met het ochtendgebed als video. 

De inleidingen gebeuren door leden van de gemeenschap.

Zoals bij de andere online bezinningsdagen kan u zich inschrijven via e-mail, WhatsApp of telefonisch. Via uw e-mail of WhatsApp sturen wij u dan de link die toegang geeft tot onze online retraite.

Wij hopen dat deze inleidingen u mogen helpen om zich goed voor te bereiden op Pasen, alleen of samen met uw gezin.

Graag vragen wij u een vrije bijdrage voor de organisatie van deze retraite.

Bankrekening: BE02 0017 5465 6440
Houder: Zaden van het Woord
BIC: GEBABEBB
Mededeling: Paasretraite

Aarzel niet u aan te melden en maak deze activiteit gerust bekend aan andere personen, familieleden, vrienden en kennissen.