);

Vrijdag 21 januari 2021

De voorbije maanden werd er niet stilgezeten op de verschillende werven van de abdij. Sommige werden afgerond, andere werden opgestart.

Noordmuur
Sinds november vorig jaar werd de noordmuur, langs de buitenzijde, onderworpen aan een grondige onderhoudsbeurt. Dat verliep in 2 fasen en voor elk dossier werd een erfgoedpremie aangevraagd. De muren werden ontmost, loszittende bakstenen vervangen en voegwerk hersteld. De werken werden vorige week opgeleverd.

Tiendschuur
In december werd ook aan de noordmuur van de tiendschuur gewerkt. De cementvoegen werden er uitgehaald en vervangen door nieuwe kalkvoegen. Aan de zuidmuur van de schuur dienen onderaan uitgespoelde voegen weer hersteld te worden. De muren worden geïnjecteerd tegen opstijgend vocht. Binnenkort zullen ook deze werken worden afgerond. Ook dit dossier kreeg een erfgoedpremie.

Vlaams Torentje (kelders)
Een nieuwe werf werd opgestart aan de voet van het Vlaams Torentje, die ook in 2 fasen zal verlopen.
Onder en naast de toren liggen nog overwelfde kelders, een overblijfsel van de vroegere abdijgebouwen. Om instortingsgevaar te voorkomen en de kelders te conserveren voor de toekomst zullen ze gedempt worden met een (verwijderbare) materie worden opgevuld. Vooraleer dit kan gebeuren moet eerst hier en daar metselwerk worden aangevuld of verstevigd. Aan de in- en uitgang wordt de kelder met een muur afgesloten. Het keldergedeelte onder de toren blijft toegankelijk omwille van de technische voorzieningen en de vleermuizen die er hun verblijfplaats van hebben gemaakt.