);

Zondag 1 november 2020 – Allerheiligen

HOMILIE VAN ABT JEROEN:

Broeders en zusters in de Heer Jezus,

In deze bijzondere tijd is uit zorg voor aller gezondheid het samenkomen van mensen minimaal afgemeten. Hoe minder contacten hoe meer kansen op herstel van de gezondheidsbalans voor allen.

Voor het aantal heiligen is er geen beperking. Wij mogen coronaveilig met hen omgaan. Hoe meer heiligen, hoe beter voor het Evangelie en de Kerk. Hoe meer heiligheid, gekwalificeerd door de zaligsprekingen en  door velen, door alle christenen gedragen, des temeer heil voor alle mensen en heel de mensheid.

Heiligen zijn niet te tellen, met 144.000 uit het boek van de Openbaring komen we, God zij dank, al lang niet toe.
Heiligen zijn betekenisvol aanwezig in alle tijden en generaties en op hun leeftijd staat geen vervaldatum van jong tot oud.

Heiligen, zaligen, eerbiedwaardigen, dienaren en dienaressen Gods, maken het samenleven van mensen goed en heilvol. Ze zijn de echte vrienden van God.
De Kerk kan van dat soort christenen nooit genoeg krijgen. De toeleg van hun leven is de levende uitleg en authentieke exegese van de Blijde Boodschap.

Ze hechten zich aan Jezus bij leven en bij sterven en zijn bedacht op het heil van hun tijdgenoten, zo gaat iedere tijd opnieuw Gods’ genade. Heiligen vinden hun identiteit niet zozeer in eigen diversiteit maar in gelijkvormigheid en in de eenheid met Christus. Zo verwerkelijken zij de rijkdom van het Evangelie en de volheid van Christus.

Sommigen hebben bij leven en in sterven moeten ervaren dat de wereld, christenen en Christus niet moeten en niet verstaan. ”De wereld begrijpt ons niet” zoals de Johannes schrijft.
Ze zijn de martelaren, de bloedgetuigen, de vervolgden. Ze hebben met heel hun leven van Christus getuigd. Ze hebben in vrijheid en uit liefde helder en ontwapend voor Christus bloedig getuigd. “Ze staan nu voor het Lam in witte gewaden en met palmtakken in de hand” zoals het visioen uit Apocalyps ons tekent.

De belijders zijn de vele mannen en vrouwen die in geloof en leven Christus op een bijzondere wijze hebben beleden. Heilige vaders en moeders, heilige vrouwen en heilige mannen, heilige jongeren ook, heilige priesters en bisschoppen en pausen…met velen laten zij Christus en het Evangelie en de Kerk op een aanstekelijke wijze en met uitdagende charisma aan ons zien.

Allerheiligen is als fruitkorf waar alle goede vruchten zijn bijeen gebracht. En ondanks de schroeiplekken van verhitting van de zon of schimmel van teveel regen in hun leven, zijn de heiligen in Gods barmhartigheid geworden tot eerste klasfruit. Wij vieren vandaag allen samen hun naamfeest.

Moge de Heer ons overvloedig zegenen met meer heiligen en meer heiligheid in ieder van ons en ons allen samen tot welzijn en heil van onze naasten.

Hou heilzaam contact met alle heiligen, er staat geen beperking op en hun nabij gezelschap is coronavrij. De Heer heeft ze allen gekroond met zijn gaven van Pasen tot ons heil en zaligheid.

Amen.