);

Zondag 19 juli 2020

Aansluitend op de Eucharistische Aanbidding van deze zondag hielden we nog een gebedsmoment van lofprijzing en zang. Een initiatief van de Gemeenschap Zaden van het Woord in samenwerking met de abdij, onder het motto “Eens komen de volken, uw schepselen, weer om U te aanbidden, uw Naam te loven.” (Ps 86,9).

Zowel voor de Eucharistische Aanbidding als de lofprijzing mochten we ons verheugen in een talrijke opkomst.