);

Woensdag 15 juli 2020

Met steun van de Koning Boudewijnstichting (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché) werd een gevarieerde collectie van 10 grote prenten en kaarten uit ons patrimonium gerestaureerd. Zeven grote prenten dateren uit de 17de en 18e eeuw, en werden gedrukt op handgeschept papier en op linnen geplakt. Deze kaarten waren waarschijnlijk bedoeld om gepresenteerd te worden en op te hangen. Daarnaast zijn er drie 20ste-eeuwse bruindrukken van de abdij in en op machinaal papier, waarvan eentje is ingekleurd met aquarel.

Effigies Romanorum Imperatorum ex antiquis numismatibus
162 afbeeldingen in medaillons / Rome / 1681 / Formaat 267 x 115 cm.

Missie à la carte

Twee van de gerestaureerde kaarten staan intussen te kijk op de te tentoonstelling “Missie à la carte” in het Mercatormuseum te Sint-Niklaas (21 september – 15 december 2019): de kaart van de apostolische prefectuur van Lolo en de kaart van het vicariaat Buta. Deze laatste – opgetekend tussen 1938 en 1940 – duidt de wegen aan tussen diverse missieposten van Buta. De figuratieve voorstelling van een 14-tal kerktorentjes bij missieposten staat symbool voor de missionaire levensvatbaarheid en pastorale dynamiek van Buta na 1924.