);

Zaterdag 2 mei 2020

Vandaag hielden wij de uitvaart voor onze medebroeder José Tomás Durán Meza die op 25 april in Chili is overleden.

De lente in Chili is al volop doorgebroken als José Tomás geboren werd in het gezin van vader José Tomás Durán Opaze en moeder Edita Meza Salazar op 29 september 1957 in Chillan Viejo, ongeveer 100 km van Concepción. Zijn familie behoorde tot een evangelische geloofsgemeenschap.

Vader Durán was visser en in zijn kinderjaren woonde José op het eiland Santa Maria. Na zijn basisschool kwam José naar het vasteland voor zijn technische opleiding en verbleef in Ciudad del Niño in Talcahuano, waar onze confrater Bart Arthur Vermandel z.g. werkzaam was. Aan jongeren werd daar een goede thuis geboden. Langs deze weg leerde José Durán onze confraters kennen in de parochie van San Pablo in Chiguayante. José was lid van de Focolarebeweging en van 1978 tot 1981 catechist in de Ciudad del Niño voor de voorbereiding van het doopsel en de eerste communie.

Vanaf 27 april 1981 woonde José bij de gemeenschap in de grote pastorie in Chiguayante. Op 3mei 1981 werd hij katholiek gedoopt in de parochie van San Pablo, wellicht met het oog op zijn inkleding als norbertijn van Tongerlo op het feest van onze H. Vader Norbertus, 6 juni 1981.

Op 25 maart 1983 verbond confrater José Tomás zich door geloften aan de canonie van Onze-Lieve-Vrouw van Tongerlo. De priesterstudies volgde hij aan het plaatselijk seminarie van Concepción, dat gelegen was in Chiguayante op wandelafstand in de parochie van San Pablo.

Mgr. A. Goic Karmelic, hulpbisschop van Concepción en goede vriend van de norbertijnse gemeenschap in Chili, wijdde confrater José tot diaken op 24 maart 1990. Op Allerheiligen 1991 wijdde Mgr. G. M. De Castro, bisschop van Montes Claros (Brazilië), confrater José tot priester.

In de parochie van San Pablo was hij vanaf het begin de geliefde padre Pepe, zoals hij met zijn roepnaam werd genoemd. Hij verzamelde veel jonge mensen in zijn pastorale ijver en in het volwassenwerk gaf hij vele avonden van vorming en catechese. Hij had een directe preekstijl en wist velen met zijn hartelijkheid en vriendelijkheid te winnen voor Christus. In het parochiewerk was hij de rechterarm van pastoor Staf Sterkens. In de voorbije jaren werd hij ook de graag geziene kapelaan op de middelbare school Instituto de Humanidades de Chiguayante. Als parochiepriester bleef hij steeds voor veel mensen een betrouwbare vriend.

In 2000 werd hij reguliere overste van de medebroeders in Chili. Confrater José had als Chileen een heel broederlijke band met de Vlaamse confraters die in Chili werkzaam waren. Maandelijks reisde hij plichtsgetrouw, ruim 400 km ver, naar het nieuwgebouwde Monasterio Premonstratense in Requinoa, in het bisdom Rancagua, voor ondersteuning van de plaatselijke norbertijnse Chileense gemeenschap.

Sinds 2006 was confrater José, samen met pastoor Staf Sterkens en meerdere diakens, werkzaam in de grote San Pablo parochie met zijn vele kapellen en gemeenschappen. Welgezind en met grote hartelijkheid voor de mensen wist padre Pepe zich thuis in Chiguayante. In zijn vrije tijd kweekte hij een uitzonderlijk grote variëteit van cactussen. Hij was bovendien een goede kok en zorgde geregeld voor het middagmaal.

In 2018 was hij nog eenmaal met cfr. Staf Sterkens in Tongerlo. Dat was zo gepland als een laatste reis. Niemand wist toen dat dit ook een afscheid was.

Op 28 januari 2020 werd gemeld dat confrater José was opgenomen in het ziekenhuis met een complexe tumor in het hoofd. Over de vele weken heen zonk hij weg in een coma. Op 25 april 2020 overleed hij in het Hospital Clínico Regional de Concepción. Na 40 jaar godgewijd leven en dienstbaar parochiaal werk in Chiguayante en een wekenlang ziekbed en intensieve zorgen, is confrater José Durán ingetreden in het Pasen van de Verrezen Heer.

De begrafenisliturgie werd gevierd met Mgr. F. Chomali Garib, de aartsbisschop van Concepción, in de nieuwe San Pablokerk op zondag 26 april 2020. Als medeleven, omdat talrijke deelname aan de liturgie wegens de coronacrisis niet mogelijk was, wuifden indrukwekkend vele parochianen, ondanks  het regenachtig weer, met witte vlaggetjes en witte ballonnen langsheen de weg padre Pepe uit naar de plaatselijke begraafplaats. Confrater José werd begezet in het priestergraf bij onze aldaar overleden medebroeder E. G. Vandervelden (+ 16 juni 1983).

In de abdij van Tongerlo, het huis van zijn professie, vierden wij met dankbaarheid en erkentelijk voor confrater José Tomás Durán Meza, de uitvaartliturgie op zaterdag 2 mei 2020.

Moge hij nu binnengaan als goede en trouwe dienaar in de vreugde van zijn Heer en bij God zelf verblijf vinden.

Muchas gracias, padre Pepe.

Met zijn familie.