);

Zaterdag 11 april 2020

In de voorbije nacht overleed onze medebroeder Hildebrand Octaaf Verhagen.

Geboren te Duisburg (Duitsland) op 3 mei 1923.
Hij ontving het ordeshabijt op 13 oktober 1945. Hij sprak zijn professie uit op 15 september 1947 en ontving de priesterwijding op 6 augustus 1950.
Hij ontsliep in de vrede des Heren op Stille Zaterdag 11 april 2020 in het Gemeenschapshuis Sint-Camillus te Antwerpen.

Dit melden u:
prelaat Jeroen De Cuyper, de norbertijnen van Tongerlo, de families Verhagen, De Langhe, Van de Poel en Mettens.
Begrafenis op het kerkhof van de abdij van Tongerlo op woensdag 15 april 2020 om 11 uur.
De avondwake wordt gehouden op zondag 19 april 2020 in de abdijkerk om 19 uur.
De uitvaartliturgie wordt gevierd aldaar op maandag 20 april 2020 om 11.30 uur.
Wij gedenken onze overleden medebroeder in de eucharistievieringen op donderdag 23 april, maandag 27 april en maandag 11 mei 2020 om 11.30 uur in de abdijkerk.
Het jaargetijde wordt gehouden op maandag 12 april 2021 om 11.30 uur.