);

Zondag 5 april 2020 – Palmzondag

Ondanks het embargo omwille van de coronapandemie gaan in de abdij de diensten van de Goede Week gewoon door, zij het dan achter gesloten deuren.
Aan het begin van de palmprocessie hield abt Jeroen deze korte predicatie:

Palmzondag is de poort naar de Goede Week. Jezus staat letterlijk voor de poorten van Jeruzalem, Stad van Vrede.
De ontknoping van een bitsig conflict is hiermee ingezet. De leerlingen vergezellen Jezus samen met een menigte, waaronder vele Galilese paaspelgrims. Zij maken bekend dat de gevierde man, de profeet Jezus van Nazareth is.Jezus provoceert als hij op een armzalige ezel en lastdier doorheen de menigte rijdt. Overal klinkt er koninklijk gezang: “Hosannah”, wat wil zeggen ‘red,toch Heer’. Groene twijgen in de lucht en kleren op de grond, een hoogste eerbewijs dat met lede ogen wordt aanschouwd door menig Joodse leider. Zij verdubbelen hun vijandschap en een definitieve verwerping van Jezus wordt de inzet.
Jezus voorvoelt wat er te gebeuren staat onontkoombaar is. De schriften worden aan Hem voltrokken en Hij vervult ze tot het uiterste, bewust aan Zijn trouw en liefde in de Vader. Hij weet dat Hij binnen afzienbare tijd, de omgekeerde weg zal gaan, de stad uit…zonder de velen van vandaag … alleen met een kruisbalk en wat soldaten en met weinig mensen maar des te meer volk, bijna allen staan langs de zijlijn, weinigen die nog “iets” van Hem durven geloven, weinigen die zich nog openlijk tot Hem durven bekennen.
Als christenen van vandaag, in een wereldwijde zorgelijke tijd bekennen wij ons tot de Heer Jezus en zijn kruis zullen wij met gezegende palmen sieren.
In ons belijden en ons beleven, in onze liefdevolle trouw en blijmoedige volharding laten wij Jezus heilzaam binnenkomen in ons leven en samenleven. Hij provoceert ons christen zijn, met zijn woorden en daden, met heel zijn leven.
Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer.