);

Maatregelen tegen het coronavirus

De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus helpen voorkomen. Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk te schorsen.

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst doorgaat, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden.

Religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de eucharistie enkel vieren zonder gasten of bezoekers.  

Binnen twee weken volgt een nieuwe mededeling vanwege de bisschoppen over de Goede Week en de Paastijd.

In de abdij worden deze maatregelen genomen:

  1. Het da Vincimuseum en de ontvangstzalen worden gesloten. De boekhandel sluit tijdens de weekends.
  2. Het gastenkwartier wordt eveneens gesloten. Voor de Goede Week worden wel gasten aangenomen maar ‘onder voorbehoud’.
  3. De eucharistie en de gebedsdiensten worden door de abdijgemeenschap gevierd achter gesloten deuren, zonder gasten en bezoekers. Tijdens de diensten wordt de kerkdeur gesloten, maar buiten de diensten blijft de kerk toegankelijk.
  4. De biechtpermanentie blijft zo mogelijk behouden. Consulteer de lijst op deze website voor de dagen dat er toch biechtgelegenheid is.

De maatregelen blijven alvast van kracht tot 3 april. Binnen de twee weken volgt een nieuwe mededeling vanwege de bisschoppen over de Goede Week en de Paastijd.