);

Vrijdag 7 februari 2020

Als minister-president van Vlaanderen vraagt of hij eens naar ons Laatste Avondmaal mag komen zien, dan kan je niet nee zeggen. En effectief, deze namiddag kwam Jan Jambon, in zijn hoedanigheid van minister van cultuur, naar Tongerlo. Hij werd vergezeld van enkele medewerkers van zijn administratie en ook enkele lokale NV-A-mandatarissen waren present om hun partijgenoot te verwelkomen.

Om 13 u werd er aangebeld en werd de minister begroet door prior Kris. Daarna ging het gezelschap naar de prelatuur waar abt Jeroen en pater Ivo, conservator van het museum, zich vervoegden. In het museum kreeg de minister en zijn entourage een inleiding in de geschiedenis, de inhoud en de betekenis van het doek. Restauratrice Katrien Van Den Bosch – die samen met college Veerle Stinckens instaat voor de wetenschappelijke voorstudie – gaf toelichting bij de restauratieproblematiek van dit doek.

Maandag 10 februari is er opnieuw een grote samenkomst van alle betrokken partijen om te beraadslagen over nieuwe stappen die leiden naar een mogelijke restauratie en herlocatie van het Laatste Avondmaal.