);

Zondag 2 februari 2020

Op 2 februari vierden we het Hoogfeest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis). Zoals voorzien begon de dienst met de zegening van het Licht in de kapittelzaal. Daarna trokken we in processie door de pandgang en eindigden we in de kerk voor het verdere verloop van de eucharistie.