);

Zondag 2 februari 2020

In het begin van de voorbije week werk gestart met de gedeeltelijke afbraak van onze voormalige drukkerijgebouwen. De site wordt gereduceerd tot zijn oorspronkelijk historische omvang van 1927. Alle productieruimtes die daar later als een ‘schil’ werden rond gebouwd, worden dus nu ontmanteld.

Een aantal buitenmuren worden behouden om veiligheidsredenen. Er zal in de komende dagen dus ook nog wat opbouwend werk verricht worden. Ook de afwerking en het uitzicht zullen worden aangepakt. Een uithoek van de site wordt bovendien heringericht met nieuwe sanitaire voorzieningen die voor de abdijbezoeker toegankelijk zullen zijn.