);

Zondag 5 januari 2020

Epifanie – Driekoningen

“Komt laten wij aanbidden …”
Bij de kerststallen die her en der staan opgesteld in de abdij zijn de drie koningen of de drie wijzen op weg. Zij volgen de ster om bij de Heer aan te komen. Als je toelaat dat het Licht je gidst en je weg verlicht, dan kom je altijd bij Christus uit.