);

Dinsdag 24 december 2019 – Kerstnacht

In een afgeladen abdijkerk vierden wij de Geboorte van de Heer. Enkele beelden geven een impressie.

Eucharistische Aanbidding van 22.00 u tot 22.45 u, voorafgaand aan de Nachtmis:

Intredeprocessie met het Kindje Jezus:

Eucharistie:

Homilie van abt Jeroen:

Broeders en zusters in de Heer Jezus,
Het is in de dagen van koning Filip, koning der Belgen, dat de informateurs, verkenners en preformateurs het veld worden ingestuurd om in de kringen van de politiek van ons land te komen tot samenhangende beleidsopties en tot een nieuwe regering om zo het welzijn van het volk te dienen. Er waren al vele gesprekken met politieke tenoren met ver uiteenliggende visies en sterk gedane verkiezingsbeloftes.
God doet in de geschiedenis niet anders. Hij zendt zijn profeten en gezanten in het Eerste Verbond naar de mensen om richting te geven aan het leven van het uitverkoren Joodse volk. En God doet ook beloftes, geen verkiezingsbeloften, maar een heilsbelofte zoals de profeet Jesaja het ons deze nacht aanzegt: ‘een zoon uit Davids’ koningshuis, een vredevorst wordt gegeven’. God zelf zendt zijn eigen formateur in Jezus, de Christus. Hij gaat voor een coalitie tussen hemel en aarde, tussen God en alle mensen.
In de brief van Titus konden wij horen: “Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk”. Maar ondanks alle aanzegging van heil zijn er dan en ook nu ‘exiteers’, die weggaan, die anderen meenemen in de vervreemding, naar een land en een leven zonder God. Elke coalities kent ook zijn oppositie, ook in de heilsgeschiedenis.
En God echter maakt zijn belofte waar, hij doet zijn woord gestand, Hij is trouw en betrouwbaar. Zo verhaalt Lucas ons kerstmis als een heilsgebeuren. Bij, Maria en Jozef, bij de herders en engelen en wijzen van verre, vindt het Jezus Kind goed onthaal.
Kerstmis is Gods’ grootste coalitie ooit voor alle mensen van alle tijden. God komt in het Kind Jezus onder ons wonen om ons naar elkaar toe te halen en in zijn liefde te wonen.
God neemt altijd initiatief voor een grote alliantie in Christus. Jezus Christus heeft, ondanks menselijke ontrouw en onbetrouwbaarheid, zijn geloofwaardigheid niet verloren, aan Hem zal het niet liggen, zijn credibiliteit is intact, ook voor ons en in onze dagen Kerstmis is niet wat het vaak is geworden, een soort Kerstival, een festival met de magie van lichtjes, een vluchtige sfeer, een roes die de droefheid van deze wereld en zorgen van de mensen camoufleert.
Kerstmis is geen betovering van het seizoen, geen fake news, maar goed nieuws, Evangelie.  Kerstmis is durven of …opnieuw durven ons leven met Christus innig en heilzaam te verbinden. Eén grote en duurzame en heilvolle coalitie die met de engelen zingt over Gods heerlijkheid ‘in den hoge’ en ijvert voor een duurzame vrede voor de mensen op aarde.
Amen.

Samenzijn met enkele kerkgangers: