);

Dinsdag 17 december 2019

Ons schilderij van het Laatste Avondmaal haalt het NBC News in de Verenigde Staten. Het eigenlijke onderwerp van de korte reportage is de vraag of een kopie van de Mona Lisa een authentieke da Vinci is. In de marge van de discussie komt ons laatste Avondmaal ook even in ‘the picture’ als een andere voorbeeld van een mogelijks authentieke da Vinci. De verbindende link tussen beide verhalen is de Amerikaanse Prof. Jean-Pierre Isbouts die als da Vinci-kenner van oordeel is dat zowel de tweede Mona Lisa als de figuur van de apostel Johannes op ons Laatste Avondmaal van de hand zijn van de Italiaanse grootmeester.