);

Zondag 15 december 2019

We vieren zondag ‘Gaudete’ (‘Verheug u’) en zijn daarmee halverwege de advent. We verheugen ons inderdaad om het ‘afkorten’ van de tijd van verwachtend uitzien en de naderende komst van de Heer.

We starten ook de Kerstnoveen en leggen alle ingestuurde gebedsintenties voor aan het Kind Jezus.