);

Woensdag 18 september 2019

Aan de zuidkant van de abdij verscheen vandaag opnieuw een graafmachine om, onder begeleiding van enkele archeologen, de grond zorgvuldig om te woelen op zoek naar mogelijk archeologische bouwresten. Oude kaarten geven aan dat op deze plek, waar de watervest zal worden doorgetrokken, vroeger een kleine schooltje stond en ook het oude kerkhof van de vroegere parochiekerk gelegen was. Hiervan werden geen restanten gevonden (school en kerkhof lagen allicht nog iets zuidelijker) maar wel kon het historisch traject van de oorspronkelijke watervest aangeduid worden.