);

Maandag 9 september 2019

De firma Verscheuren Orgelbouw startte, in samenwerking met onze organist Laurens Gardeniers, de onderhoudswerken aan ons orgel. Het geheel aan orgelpijpen van het bovenwerk wordt gedemonteerd en voor reiniging, nazicht en herstel gedeeltelijk weggevoerd naar het atelier. Beschadigingen, deuken, verzakkingen worden vakkundig aangepakt.

Door de verwijdering van het pijpwerk worden verschillende onderdelen toegankelijk voor schoonmaak, onderhoud en herstel. In de zwelkast, de luchtvoorziening en de windladen kunnen dan mankementen hersteld worden, fitten gedicht worden, membranen vervangen worden. De aanwezigheid van houtworm wordt bestreden.
De tractuur van het orgel is elektromagnetisch. Storingen in het systeem zullen verholpen worden.

Na herstel en revisie zullen de diverse onderdelen weer in het orgel gemonteerd worden. Deze onderdelen worden vervolgens afgeregeld en de functies van de registers en toetsen worden gecontroleerd. Tenslotte wordt het pijpwerk teruggeplaatst.
Na al dit werk en vakmanschap kan het orgel weer in zijn volle glorie schitteren.

Dit onderhoudsdossier wordt gesubsidieerd door Erfgoed van de Vlaamse Overheid.