);

10/11 – 32ste zondag door het jaar (C) – Bedevaartsdag Sint-Siardus

Eerste lezing: 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14
De koning der wereld zal ons laten opstaan tot een eeuwig leven.

Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 2,16-3,5
Moge de Heer u sterken met alle goeds, in woord en daad.

Evangelie: Lucas 20,27-38
Hij is geen God van doden maar van levenden.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
  • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u