);

1/9 – 22ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Jezus Sirach 3,17-29
Verneder u, en gij zult genade vinden bij God

Tweede lezing: Hebreeën 12,18-24a
Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God

Evangelie: Lucas 14,1.7-14
Wie zichzelf verheft zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Nederlands kyriale
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander