);

Zondag 4 augustus 2019

Al meerdere jaren nestelen op onze toren een koppel slechtvalken. Helaas vernamen wij het nieuws dat het wijfje het leven liet door in Geel tegen een windmolen te vliegen. Letterlijk een slag van de molen dus.  Het duurde maar enkele dagen of haar plaats was reeds ingenomen. Maar het klikt niet goed tussen de nieuwe mama en de dochter die dit jaar geboren werd. Stiefmama en stiefdochter gaan geregeld luidkeels met elkaar in de clinch. Hier gaat nog bloed vloeien ….

Maar er zijn nog andere roofvogels die in en rond de abdij een nestje bouwen. Onze lokale vogelspotter Jan Nuyts kon een wespendief spotten in onze tuin en reeds twee jaar huist een koppel buizerds in ons bos aan de noordkant van de abdij. Zij houden daar nest en dit jaar zagen een aantal jongen het levenslicht. Onze tuin was een rustige plaats voor de uitgevlogen jongen om door de ouders bij gevoed te worden. Je kon ze ook regelmatig zien uitrusten op de muren rond de abdij of sierlijk zien overvliegen.

Hieronder enkele foto’s. De laatste twee zijn van de wespendief en van een blauwe reiger ( die hier talrijk aanwezig zijn).