);

Dinsdag 16 juli 2019

Reeds eerder hebben we in deze kroniek bericht dat de bevoegde minister het laatste Landinrichtingsplan voor het de Merodegebied had goedgekeurd en hoe binnen dit plan ook werkzaamheden om en rond de abdij voorzien zijn (zie bericht van 17 april).

Sindsdien werd door de Vlaamse Landmaatschappij hard gewerkt aan de concrete uitwerking van de plannen en hopelijk kunnen de werken in het najaar van 2020 van start gaan. In voorbereiding van de werken diende nog archeologisch onderzoek te gebeuren op de plaats waar de ‘missing link’ in de watervesten rond de abdij zou worden weggewerkt. Deze voormiddag kregen we dan ook het bezoek van enkele archeologen die enkele diepe putten uitgroeven op zoek naar enkele mogelijk archeologische vondsten. Immers, vele eeuwen stonden hier vlakbij de oorspronkelijke parochiekerk van Tongerlo, het kerkhof en een schooltje. Ook vermoed men dat bij het dempen van de oorspronkelijke vest puin gebruikt werd uit andere locaties van de abdij. De opgravingen hebben echter niets opgeleverd. Met een gerust gemoed zal dus volgend jaar de vest weer kunnen worden opengelegd.