);

Vrijdag 6 juni 2019

Vandaag vierden we het hoogfeest van onze heilige Vader Norbertus.

Beluister hier het openingsgezang ‘Visitabo’:

Visitabo oves meas, et suscitabo pastorem, qui pascat eas:
ego autem Dominus ero eis in Deum,
et servus meus princeps in medio earum. Alleluia. (Ez. 34,11.23-24)
Catate Domino canticum novum
quia mirabilia fecit. (Ps. 98,1)

Ik zal mijn schapen opzoeken
en over hen een herder aanstellen die hen zal weiden.
Ik, de Heer, zal zal hun God zijn,
en mijn dienaar een vorst in hun midden. Alleluia. (Ez. 34,11.23-24)
Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed. (Ps. 98,1)