);

Zaterdag 1 juni 2019

Bezoek van de Moeder Maria Sarah, algemeen overste van de Gemeenschap Zaden van het Woord, aan de gemeenschap hier in Tongerlo. Bij deze gelegenheid  begonnen Nayane (Tongeren) en Maria Inez (Tongerlo) aan hun noviciaat.

In oktober zal de leden van de Gemeenschap Zaden van het Woord die in Europa wonen in Tongerlo een retraite houden waarna Maria Inêz, samen met Ana Carolina (Portugal) en br. Lino (Kameroen) ingekleed zullen worden.