);

Vrijdag 31 oktober 2019

Een delegatie van onze abdijgemeenschap trok naar Sint-Niklaas om daar ons gebedsverbond te herdenken met de zusters jozefienen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf deze congregatie materiële ondersteuning aan de abdij. Na de oorlog werd deze vervangen door een wederzijdse geestelijke ondersteuning onder de vorm  van een gebedsverbond. Dit jaar was het de beurt aan de abdij om op bezoek te gaan bij onze gastvrouwen in Sint-Niklaas.