);

Maandag 20 mei 2019

In de abdijkerk werd, bij wijze van proef, een fotografische reproductie opgehangen van ons ‘Laatste Avondmaal’. Voor het oorspronkelijke schilderij dat te bezichtigen in het da Vincimuseum wordt momenteel gewerkt aan een grondige studie met het oog op een mogelijke restauratie van het schilderij. Maar naast ‘restauratie’ moet ook gedacht worden aan ‘locatie’ voor een goede ontsluiting, beheer en conservatie van het werk. Daarom wordt ook onderzocht of het haalbaar is het Laatste Avondmaal opnieuw op te hangen in de abdijkerk. Het schilderij werd immers in 1545 oorspronkelijk aangekocht abt Streyters als decoratie voor de toenmalige, vernieuwde abdijkerk. Na de bouw van de huidige abdijkerk kreeg het Laatste Avondmaal ook daar een nieuwe plaats; aanvankelijk in de dwarsbeuk en vervolgens in het schip van de kerk, boven de inkomdeur, waar het gehangen heeft tot eind van de jaren vijftig. Het schilderij hoort dus thuis in de abdijkerk, waarvoor het ook werd aangekocht. Na de restauratie 1959 tot 1966 kreeg het echter onderdak in een apart museum.

De presentatie van de fotografische reproductie in de abdijkerk laat ons toe in te schatten wat het resultaat zou zijn als het Laatste Avondmaal na restauratie terug een plaats krijgt in de abdijkerk. Onderstaande afbeeldingen vergelijken de toestand van vóór 1959 met de simulatie van de fotografische reproductie.

Situatie vóór 1937
Situatie na 1937