);

Maandag 29 april 2019

Technologiebedrijf Imec te Leuven zet een hyperspectrale camera in om delen van het Laatste Avondmaal in Tongerlo diepgaand te analyseren. Zij doet dat in opdracht van prof. Isbouts (USA) die zo wil nagaan of delen van het schilderij door Leonardo da Vinci zelf werden geschilderd. Hijzelf is de mening toegedaan dat dit het geval is voor de figuur van de apostel Johannes. Het is echter wachten op de verdere analyse van de opnames door een internationaal team van specialisten om hierover uitsluitsel te krijgen.