);

18/8 – 20ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing:Jeremia 38,4-.8-10
Ik ben geboren als een man met wie de wereld wil twisten.
2de lezing:Hebreeën 12,1-4
Laten wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor wij hebben ingeschreven.
Evangelie:Lucas 12,49-53
Ik ben geen vrede komen brengen, maar verdeeldheid.
  • Nederlandstalig kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant:
  • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 u tot 15.30 u