);

14/8 – 20ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing: Jeremia 38,4-.8-10
Ik ben geboren als een man met wie de wereld wil twisten.

2de lezing: Hebreeën 12,1-4
Laten wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor wij hebben ingeschreven.

Evangelie: Lucas 12,49-53
Ik ben geen vrede komen brengen, maar verdeeldheid.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u