);

11/8 – 19de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:Wijsheid 18,6-9
De straf die gij onze vijanden deed ondergaan, werd voor ons, uitverkorenen, een zege.
2de lezing:Hebreeën 11,1-2.8-19
Hij zag uit naar de stad, waarvan God de ontwerper en bouwer is.
Evangelie:Lucas 12,32-48
Weest ook gij bereid.
  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: