);

7/8 – 19de zondag door het jaar (C)

1ste lezing: Wijsheid 18,6-9
De straf die gij onze vijanden deed ondergaan, werd voor ons, uitverkorenen, een zege.

2de lezing: Hebreeën 11,1-2.8-19
Hij zag uit naar de stad, waarvan God de ontwerper en bouwer is.

Evangelie: Lucas 12,32-48
Weest ook gij bereid.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u