);

23/6 – 12de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Zacharias 12,10-11
Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.
2de lezing:Galaten 3,26-29
Al wie gedoopt is, heeft Christus aangetrokken als een kleed.
Evangelie:Lucas 9,18-24
Gij zijt de Gezalfde van God. De Mensenzoon moet veel lijden.
  • Gregoriaans kyriale
  • Viering om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren