);

20/6 – Sacramentsdag (hoogfeest) (C)

1ste lezing:Genesis 14,18-20
Hij bood brood en wijn aan.
2de lezing:1 Korintiërs 11,23-26
Telkens als gij eet en drinkt, verkondigt gij de dood des Heren.
Evangelie:Lucas 9,11b-17
Allen aten tot zij verzadigd waren.
  • Nederlandstalig kyriale
  • Viering om 11.30 u.
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
  • Op 19 en 20 juni is er telkens gelegenheid tot Aanbidding en stil gebed in aanwezigheid van het H. Sacrament (van 16.00-17.00 u)