);

16/6 – Sacramentsdag (hoogfeest) (C)

1ste lezing: Genesis 14,18-20
Hij bood brood en wijn aan.

2de lezing: 1 Korintiërs 11,23-26
Telkens als gij eet en drinkt, verkondigt gij de dood des Heren.

Evangelie: Lucas 9,11b-17
Allen aten tot zij verzadigd waren.

  • Gregoriaans kyriale
  • Viering om 11.30 u.
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
  • Op 15 en 16 juni is er telkens gelegenheid tot Aanbidding en stil gebed in aanwezigheid van het H. Sacrament (van 16.00-17.00 u)