);

Woensdag 17 april 2019

Vroeg in de voormiddag kregen we minister Koen Van den Heuvel op bezoek. In zijn hoedanigheid als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, was hij hier om het laatste Landinrichtingsplan van de Vlaamse Regering officieel goed te keuren en voor te stellen. Hij werd vergezeld door lokale en regionale politieke mandatarissen.

Het voorliggend landinrichtingsplan (LIP) heeft betrekking om het de Merode-gebied dat zich uitstrekt van Geel en Westerlo in het Noorden tot Aarschot en Diest in het zuiden, kortom: het stroomgebied van Nete en Demer. Het huidige LIP ligt in de lijn van de voorgaande die reeds voor het de Merodegebied werden uitgewerkt en gerealiseerd: natuur, landbouw, recreatie en horeca versterken in een geïntegreerd samenwerkingverband. Op de plechtigheid van vandaag waren daarom ook vertegenwoordigers aanwezig van ‘de Merode prinsheerlijk platteland’ en van de Vlaams Landmaatschappij die de uitvoering van het LIP concreet zal realiseren.

De goedkeuring van dit LIP vond plaats in onze abdij omdat een reeks maatregelen onmiddellijk betrekking hebben op de abdij en haar omgeving. Zo worden in het bos ten noorden een aantal wandelwegen hersteld en uitgebreid om te komen tot een doorgaand circuit. Daarbij worden ook wat landschapselementen in ere hersteld. Ook de waterhuishouding rond de abdij wordt aangepakt. De oevers van de vesten rondom de abdij worden verstevigd en de ‘missing link’ in deze vesten (aan de parking) wordt doorgetrokken zodat de watervesten weer in hun totaliteit hersteld zullen zijn en het water weer helemaal rond de abdij kan doorvloeien. Enkele dammetjes op de Oevelsedreefloop moeten de watertoevoer voor de vesten garanderen. De uitvoering van deze werken is voorzien voor 2020.