);

Dinsdag 16 april 2019

In het da Vincimuseum vond de boekpresentatie plaats van “Het Laatste Avondmaal naar Leonardo da Vinci. Een wonderlijke geschiedenis. Deze studie geeft een overzicht van de bewogen geschiedenis die deze replica, die bewaard wordt hier in Tongerlo, reeds achter zich heeft. Tijdens de boekpresentatie, die kon rekenen op een ruime belangstelling, gaven de auteurs een bondige weergave van kun werk.