);

Zondag 14 april 2019

Deze zondag hebben de de Goede Week ingezet met de viering van Palmzondag. Zoals gebruikelijk begon de dienst in de Tiendschuur met de zegening van de palmen. Bij die gelegenheid sprak abt Jeroen de volgende inleiding uit:

Vrede zij U, Broeder en Zusters,
Het is alweer palmzondag.  En het zijn groene palmen die deze zondag met leven en hoop kleuren.  Wij hebben ze geplukt uit het evangelie van Lucas samen met het enthousiasme van de leerlingen en van de vele mensen in Jeruzalem.
En die ene is er weer bij, U kunt het misschien al raden, de profeet Jesaja gaf hem reeds een plaatsje bij Jezus geboorte: een ezeltje, want die erkent de krib van zijn meester, maar niet allen echter in Israël.
En vandaag zet de profeet Zacharia het ezeltje terug in de feestelijke stoet, niet een koninklijk paard van heersers maar een ezeltje mag Jezus dragen doorheen een stad helemaal in beroering. En zoals Salomo, de Zoon van David, op zijn rijdier wordt geholpen, zo wordt ook Jezus, die andere’Zoon van David’, ook op ezelsveulen geholpen… het veulen draagt zijn eerste last, zijn eerste werk… Jezus’intrede en intronisatie in Jeruzalem.
Er roert entwat als de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea, Jerusalem binnen trekt… onder blij gezang wordt Jezus koning genoemd: “ Gezegend de Koning die komt in de naam van de Heer”. Enige farizeeën vragen Jezus aan zijn leerlingen het zwijgen op te leggen. Zoals ook vandaag vaak aan Christenen wordt gevraagd over hun geloof en over Jezus te zwijgen. Maar Gods’ koninkrijk komt onweerstaanbaar gevaarlijk midden politieke en religieuze belangen. Stenen zullen spreken, christen moeten blijven spreken.
Zoals het ezeltje Jezus draagt, zo draagt ook iedere christen Christus in zijn hart en met zijn leven.
Onze palmen zijn onze blijde instemming met wie Jezus is en wat Jezus ons doet.Zij spreken van ons geloof in de Heer Jezus en onze blijvende gehechtheid aan zijn Woord in de gemeenschap van de Kerk. Straks sieren wij er thuis het kruisbeeld mee voor een nieuw jaar leven in en met en door Christus.