);

Maandag 15 april 2019

In de voorbije maanden finaliseerden drie dames van de vzw Kant in Vlaanderen de kantcollectie van de abdij van Tongerlo die in het Erfgoedhuis wordt bewaard samen met liturgische textilia.
Mevrouw Lydia Mertens (uittredende voorzitster) en mevrouw Linda Dirckx en mevrouw Ingrid Peeters (aantredende voorzitster) hebben met grote deskundigheid, veel tijd en zorg, dit grote werk gespreid voor vele werksessies tot een goed einde gebracht.
Zij hebben in 2017-18 ook een tentoonstelling in het da Vinci-museum opgezet met de mooiste stukken onder de naam ‘Van alle kanten’. Een presentatie van kanten van diverse plaatsen en stijlen van 1650 tot 1950.

Voor deze grote inventarisatie zijn we hen veel dank en erkentelijkheid verschuldigd!