);

Woensdag 3 april 2019

Deze namiddag ontvingen we het bezoek van onze bisschop, mgr. Johan Bonny. Na aankomst om 14.30 u was er eerst een ontmoeting met abt Jeroen en met de Gemeenschap Zaden van het Woord. Om 15.30 u ontmoette de bisschop onze gemeenschap rond een tas koffie. Mgr. Bonny sloot aan bij het stil gebed in de abdijkerk en aansluitend bij de vespers. Het avondmaal in de abdijrefter sloot dit bezoek af.