);

3/2 – 4de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jeremia 1,4-5.17-19
Ik heb u bestemd tot profeet voor de volken.
2de lezing:1 Korintiërs 12,31-13,13 of 13,4-13
Geloof, hoop en liefde blijven, maar de grootste is de liefde.
Evangelie:Lucas 4,21-30
Jezus wordt zoals Elia en Elisa niet tot de Joden alleen gezonden.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander