);

30/1 – 4de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jeremia 1,4-5.17-19
Ik heb u bestemd tot profeet voor de volken.

2de lezing: 1 Korintiërs 12,31-13,13 of 13,4-13
Geloof, hoop en liefde blijven, maar de grootste is de liefde.

Evangelie: Lucas 4,21-30
Jezus wordt zoals Elia en Elisa niet tot de Joden alleen gezonden. –

  • Nederlandstalig kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
  • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden