);

31/10 – 31ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Deuteronomium 6,2-6
Luister Israël, gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart

Tweede lezing: Hebreeën 7,23-28
Christus’ priesterschap is onvergankelijk omdat Hij in eeuwigheid leeft

Evangelie: Marcus 12,28b-34
Dit is het eerste gebod. Het tweede is er aan gelijk.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Eucharistie met homilie
  • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst