);

4/11 – 31ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 6,2-6
Luister Israël, gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart
2de lezing:Hebreeën 7,23-28
Christus’ priesterschap is onvergankelijk omdat Hij in eeuwigheid leeft
Evangelie:Marcus 12,28b-34
Dit is het eerste gebod. Het tweede is er aan gelijk.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst