);

24/10 – 30ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Jeremia 31,7-9
Blinden en lammen haal ik terug vol medelijden.

Tweede lezing: Hebreeën 5,1-6
Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.

Evangelie: Marcus 10,46-52
Rabboeni, maak dat ik zien kan.

  • Nederlandstalig kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Eucharistie zonder homilie
  • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
  • Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk gevolgd door Lofprijzing