);

28/10 – 30ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jeremia 31,7-9
Blinden en lammen haal ik terug vol medelijden.
2de lezing:Hebreeën 5,1-6
Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.
Evangelie:Marcus 10,46-52
Rabboeni, maak dat ik zien kan.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Jan Van Duffel