);

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis) (C)

Eerste lezing: Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.

Tweede lezing: Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.

Evangelie: Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.

  • Nederlandstalige gezangen.
  • Eucharistie om 23.00 u
  • Eucharistie met homilie
  • Hoofdcelebrant: Abt Jeroen De Cuyper
  • Om 20.00 is er een plechtige gebedswake in de abdijkerk.