);

21/10 – 29ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jesaja 53,10-11
Hij gaf zijn leven als zoenoffer maar Hij zal een nageslacht zien.
2de lezing:Hebreeeën 4,14-16
Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van genade.
Evangelie:Marcus 10,35-45
De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw