);

17/10 – 29ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Jesaja 53,10-11
Hij gaf zijn leven als zoenoffer maar Hij zal een nageslacht zien.

Tweede lezing: Hebreeeën 4,14-16
Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van genade.

Evangelie: Marcus 10,35-45
De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. –

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Eucharistie zonder homilie
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander