);

11/11 – 32ste zondag door het jaar (B) + Bedevaartsdag Sint Siardus

1ste lezing:  1 Koningen 17,10-16
Van een handvol meel maakte de weduwe een broodje en bracht het aan Elia.
2de lezing:Hebreeën 9,24-28
Christus is eenmaal geofferd om de zonden van velen te delgen.
Evangelie:Marcus 12,38-44
Deze arme weduwe heeft het meest geofferd.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: Abt Jeroen De Cuyper
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u