);

7/11 – 32ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: 1 Koningen 17,10-16
Van een handvol meel maakte de weduwe een broodje en bracht het aan Elia.

Tweede lezing: Hebreeën 9,24-28
Christus is eenmaal geofferd om de zonden van velen te delgen.

Evangelie: Marcus 12,38-44
Deze arme weduwe heeft het meest geofferd.

  • Nederlandstalig kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Eucharistie zonder homilie
  • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren