);

Dinsdag 12 juni 2018

Na vele maanden kwam het graduale uit 1559 terug van het restauratieatelier van de zusters norbertinessen.  Het graduale behoorde oorspronkelijk tot het norbertinessenklooster Besloten Hof te Herentals en wordt nu in de abdij bewaard. De foto’s die we hier samenbrengen laten zien dat het restauratie een zeer secuur en moeizaam werk is geweest, maar ook dat de zusters van wanten weten en kwaliteit kunnen afleveren!